Belangrijke Data

Noteer ze in je agenda zodat je ze niet kunt vergeten.

Belangrijke data

Vakantierooster 2021-2022

Eerste schooldag 6 september
Herfstvakantie 25 oktober t/m 29 oktober
Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari
Carnavalsvakantie 28 februari t/m 4 maart
Goede Vrijdag 15 april
Tweede Paasdag 18 april
Meivakantie 25 april t/m 6 mei
Hemelvaartsdag 26 en 27 mei
Tweede Pinksterdag 6 juni
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september