Belangrijke Data

Noteer ze in je agenda zodat je ze niet kunt vergeten.

Belangrijke data

Vakantierooster 2023-2024

Eerste schooldag 28 augustus
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
Carnavalsvakantie 12 februari t/m 16 februari
Goede Vrijdag 29 maart
Tweede Paasdag 1 april
Meivakantie 22 april t/m 3 mei
Hemelvaartsdag 9 en 10 mei
Tweede Pinksterdag 20 mei
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus

Studiedagen:
23 oktober
31 januari
19 april vanaf 12 uur!!!
10 juni
5 juli