Belangrijke Data

Noteer ze in je agenda zodat je ze niet kunt vergeten.

Belangrijke data

Vakantierooster 2022-2023

Eerste schooldag 5 september
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari
Carnavalsvakantie 20 februari t/m 24 februari
Goede Vrijdag 7 april
Tweede Paasdag 10 april
Meivakantie 24 april t/m 5 mei
Hemelvaartsdag 18 en 19 mei
Tweede Pinksterdag 29 mei
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus

Studiedagen:
9 september
10 november
8 februari
19 juni
14 juli